Admin


Välkommen till Fastighetsägarnas egna försäkring

Det självklara valet!

Fastighetsägarna erbjuder i samarbete med oss på Osséen Agency AB Sveriges mest fördelaktiga fastighetsförsäkring, exklusivt för samtliga medlemmar.

Produkten heter Fastighetsägarnas egna försäkring och Osséen Agency AB verkar som oberoende rådgivare och kompetens för både Fastighetsägarna och dig som medlem. 2011 hade produkten erbjudits i 15 år till de först anslutna regionernas medlemmar, vilket borgar för en produkt att lita på, även i längden.

Villkoren är framarbetade av Fastighetsägarna och Osséen Agency AB gemensamt för att ge dig det bästa utav ditt medlemskap. Vi på Osséen Agency AB ser också till att produkten är aktuell och anpassar den för att alltid erbjuda en  marknadsledande produkt, samt så står vi för den praktiska hanteringen.

Det självklara valet!” syftar på det toppresultat produkten fått vid en oberoende granskning av Fastighetsägarna.

Välkommen till Fastighetsägarnas egna försäkring

© Osséen Agency AB 2013 | Design och teknik Publiciteta&Co Försäkringsgivare: Folksam och Anticimex osseen.se/agency
Ett samarbete mellan Osséen Agency AB och Fastighetsägarna